top of page
  • Šedý Facebook Icon
  • Šedý LinkedIn Icon

Pro vaše bezpečí

v digitálním světě přinášíme na náš trh produkty a služby těch nejlepších z oboru informační bezpečnosti

a ochrany dat.

Jsme obchodním zastoupením značek CSIS Security Group a Heimdal™ Security pro CZ a SK.

Komplexní řešení vašeho zabezpečení.

S námi jste pevně ukotveni.

O nás

NAŠE SLUŽBY

Kromě produktů a služeb, které společnosti CSIS Security Group a Heimdal™ Security nabízí, poskytujeme poradenské služby v oboru informační bezpečnosti a ochrany dat. Od GAP analýzy, přes audit stávajícího systému řízení informační bezpečnosti až po návrh řešení
a zprostředkování či dohled realizace.

To vše doplňujeme službami v oblasti GDPR: analýzy, audity, zavedení
a kontrolu souladu. K informační bezpečnosti přistupujeme komplexně – zahrnujeme ochranu všech informačních aktiv, tedy i osobních údajů.

ODPOVĚDNOST​

Vždy držíme linku odpovědnosti od statutárního zástupce či ředitele firmy, přes management až k poslednímu článku firemní struktury. Odpovědnost definujeme na všech úrovních řízení firmy. 

Managementu poskytneme podporu pro uchopení problematiky IT/IS
a komplexní politiky informační bezpečnosti. Podpoříme vás v procesu řízení rizik a zvládání bezpečnostních incidentů. Pomůžeme zavést příslušnou dokumentaci. Všem článkům struktury poskytneme školení informační bezpečnosti
a ochrany dat. Přitom všem se snažíme vyhýbat oborové hantýrce tak, aby problematice informační bezpečnosti rozuměli všichni zúčastnění.

ROZSAH​

Pokrýváme potřeby všech: od malých firem až po korporace, od výrobních firem až po banky a společnosti, pro které jsou informace hlavním oborem podnikání: pro každého nabídneme adekvátní službu za přijatelnou cenu, která je nižší než řešení následků incidentů.

Novinky

bottom of page