top of page

THOR ADMINPRIVILEGE™

ŘÍZENÍ UŽIVATELSKÝCH PŘÍSTUPŮ JEDNODUŠE: VYŘIZUJTE VŠECHNY POŽADAVKY A POSILNĚTE BEZPEČNOST KONCOVÝCH BODŮ S

THOR ADMINPRIVILEGE™

Správci systému dnes ztrácejí až 30% svého času řešením úkolů, jako je ručně povolit či zakázat uživatelské oprávnění. Uvolněte je, a přitom posilněte svoji informační bezpečnost!

Doporučují

Nyní je ochrana koncových bodů a správa přístupových práv jednodušší díky naší modulární aplikaci nové generace, která pomůže vaší organizaci dosáhnout:

CENTRÁLNÍ PŘEHLED AKTIVIT UŽIVATELŮ

SCHVÁLENÍ ČI ZAMÍTNUTÍ INSTALACE SOFTWARE

RYCHLEJŠÍ ODPOVĚĎ ADMINISTRÁTORA

SLEDOVÁNÍ HISTORIE POŽADAVKŮ KONCOVÝCH BODŮ

PŘÍSTUPNÉ NA MOBILNÍ PLATFORMĚ

Spravujte, a přitom zvládněte největší výzvu každé organizace: odpovědnosti za vnitřní riziko

Přehledné rozhraní a ochrana podporovaná lidmi proti kompromitaci dat a dalším vnitřním rizikům

Většinou jsou narušení kybernetické bezpečnosti na úrovni podniku způsobena lidmi. Přestože většina zaměstnanců způsobí tato porušení neúmyslně, výskyt bezpečnostních incidentů lidmi zevnitř je povážlivě vysoký.

Útoky v oblasti sociálního inženýrství, jako jsou útoky phishingové, útoky napadenými reklamními bannery, finanční fraudy, kompromitované e-mailové účty, atd. – všichni spoléhají na nejslabší článek ve vaší organizaci: na člověka.

Narušení kybernetické bezpečnosti tímto vnitřním rizikem dnes přijde na 8,76 milionu USD ročně a očekává se, že čísla nadále porostou.

Bezpečnostní incidenty zapříčiněné zevnitř jsou obtížně detekovatelné systémovými administrátory, kteří nemají patřičný centrální dohled na aktivitu PC a koncových bodů a přístupových práv, která používají. 

S Thor Adminprivilege™ budou mít vaši správci systému jistotu, že uživatelé nechtěně nedovolí hackerům přístup k vašim prostředkům, a to jednoduchým schválením či zamítnutím každé žádosti z centrálního rozhraní.

Ušetřete značné množství času správců systému i uživatelů

Nejlepší péče o zaměstnance a employer branding? Prokázáním zájmu o jejich čas a omožněním méně úzkých míst v jejich workflow. 

Zrychlete všechny procesy poskytování a odebírání administrátorských práv. Odstraňte manuální eskalaci práv z vašich sítí.

Uvolněte spoustu pracovního času pro produktivnější a kreativní úkoly.

Časová optimalizace a větší spokojenost zaměstnanců – to je příslib systému Adminprivilege™.

Modul Thor Adminprivilege ™ je perfektním doplňkem vaší sady kybernetických nástrojů

Přestože je k dispozici také jako samostatný prostředek, můžete ještě více posílit modul Heimdal AdminPrivilege™, aby sledoval vaši kybernetickou bezpečnost.

Třeba naším dalším nástojem Thor Foresight vybaveným umělou inteligencí, která pohání jeho VectorN Detection™, vyhledává behaviorální a obtížně detekovatelné hrozby. Administrátor tak získá informaci, že koncový bod, který požaduje administrátorská práva, byl tímto Thor Foresight označen. Díky tomu se mohou rozhodnout žádost pečlivě prošetřit.

Pokud také těžíte z ochrany, kterou nabízí Thor Foresight Enterprise nebo Thor Premium Enterprise, administrátoři získají pokročilejší bezpečnostní informace s každým požadavkem uživatele na administrátorská práva.

A naopak – cenné informace shromážděné kódově autonomními ochrannými moduly budou zaslány do používaného antiviru nové generace.

Lepší sledování historie koncových bodů a rychlejší detekce incidentů

Na řídicím panelu AdminPrivilege ™ nebo na mobilním telefonu mohou správci systému:

  • Vidět, jaká oprávnění uživatelé v jejich organizaci žádají a schválit (nebo zamítnout) jejich požadavky se stanoveným časovým intervalem
     

  • Jedním kliknutím schválit instalaci nebo aktualizaci softwaru, kterou uživatel požaduje
     

  • Zkontrolovat historii požadavků koncového bodu
     

  • Blokovat zvýšení práv koncového bodu, pokud vykazuje podezřelé chování

Důvěřují

Výhody

Vlastnosti, ze kterých budete těžit:

Thor AdminPrivilege™

Ruční eskalace práv

Udělení defaultních admin práv

Centralizované zvyšování / snižování práv administrátorů
Ochrana před vnitřními hrozbami
Rychlejší detekce narušení dat
Snadné povýšení uživatele, kdykoli je zapotřebí
Možnost kdykoli zrušit / snížit udělená oprávnění
Schválení / zamítnutí eskalace prostřednictvím řídicího panelu
Schválení / zamítnutí eskalace vzdáleně z mobilní aplikace
Předschválení eskalace (režim autopilota)
Schopnost zvolit období pro udělení oprávnění
Možnost udělit oprávnění konkrétním souborům a instalátorům
Přehled požadavků čekající na schválení 
Protokoly (logy) přístupu uživatelských práv
Protokoly (logy) spuštěných kódů/programů
Odepření /de-eskalace oprávnění na infikovaných počítačích *
Úplný audit aktivit
Jednoduché nastavení Group Policy

 *) Na základě informací poskytnutých od Thor Vigilance, pokud je nainstalován.

Usnadňujeme kybernetickou bezpečnost

Thor AdminPrivilege™ je nástroj podnikové bezpečnosti, který usnadňuje život správcům systému a poskytuje větší ochranu pro každý koncový bod.

Společnost Heimdal Security, založená v roce 2011 v Kodani šampiony konference DefCon CTF, poskytuje bezpečnost
a zpravodajství více než 5000 společnostem a 600 000 koncových bodů.

Potřebuje vaše organizace lepší řešení?

Vyžádejte si cenovou nabídku nebo 30-denní zkušební provoz

bottom of page