top of page

Naše společnost TIS partners, s.r.o. je oficiálním obchodním zastoupením firmy CSIS SECURITY GROUP A/S pro český a slovenský trh

CsisLP

V informacích o nabízených produktech a službách se snažíme o výstižný překlad pojmů z oblasti kybernetické bezpečnosti. Některé z těchto pojmů se používají i u nás v originální zkratce nebo původním anglickém názvu, protože český ekvivalent nemají nebo proto, že takový ekvivalent není dostatečně zaužíván. Je to dáno především rychlostí, s jakou tyto pojmy vzníkají.

Služby a software s důrazem na ochranu PERIMETRU organizace,

tedy celé sítě LAN, skupiny sítí nebo podsítí, či VLAN.

PREVENCE

SECURE DNS

 

Ochrana sítového provozu před pokročilými hrozbami...

Nadstandardní technologie ochrany internetu.

S lidským dohledem.

SecureDNS

 

EMAIL FRAUD PROTECTION

 

Ochrana před finančními fraudy, které míří do e-mailové schránky vás i vašich kolegů...

E-maily jsou dnes achilovou patou mnoha organizací.

Minimalizujte riziko podvodných plateb.

 

PLATINUM ALERT SERVICE

 

Zpravodajská služba ohledně aktuálních hrozeb doručovaná do vaší e-mailové schránky...

Posilněte svoji informační bezpečnost pravidelně doručovanými zpravodajskými informacemi.

CSIS_PAS
CSIS_EFP

DETEKCE

PHISH DB

Anti Phishingová platforma pro rychlou identifikaci phishingového útoku a pro účinnou obranu...

S pomocí technologií CSIS se účinným způsobem ubráníte útokům, které zneužívají nejslabší článek ve vaší organizaci – chybujícího člověka. 

CSIS_PhishDB

CSIS Security Group A/S je nezávislou zpravodajskou agenturou poskytující služby kybernetické bezpečnosti s jediným zaměřením: odhalování a eliminace, či zmírňování hrozeb a k ochraně aktiv svých zákazníků a uživatelů.

Sdílením odborných znalostí a zkušeností z oblasti informačních rizik a hrozeb přináší svoji přidanou hodnotu. Pomáhá chránit i ty největší světové podniky a organizace.

Těší se důvěře vlád, orgánů činných v trestním řízení, zpravodajských služeb, firem a médií - disponuje více než 60 profesionály v oblasti kybernetické bezpečnosti z více než 20 zemí. 

Jako důvěryhodný poradce v oblasti vymáhání práva, vlády, obchodu a médií je doporučovaná společností Gartner Group. 

Její tým disponuje těmi nejlepšími mozky z oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě (ne-li ve světě).

Sídlí v Dánsku, působí po celé Evropě i v zámoří: má klienty ve více než 100 zemích světa, svá datová centra na pěti kontinentech.

bottom of page