top of page
HeimdalLP

Naše společnost TIS partners, s.r.o. je oficiálním obchodním zastoupením firmy Heimdal™ Security A/S pro český a slovenský trh

Heimdal Security nabízí

  • software a služby pro ochranu koncových bodů (Windows, MacOS, Android) i perimetru (prostředí vnitřní sítě) pro domácí uživatele i firmy - od malých až po velké korporace.

  • Jedná se o antivirus a spamový filtr, jako základní a dnes běžně používané vrstvy ochrany. K tomu dále přidává:

  • Další vrstvy ochrany, která spolu se základními tvoří bezpečnostní balíček, který významným způsobem posiluje bezpečnost uživatelů proti moderním hrozbám jako je ransomware, dalším malwarům, hrozbám typu APT, Exploitům, únikům dat, apod., na které jsou základní vrstvy ochrany (antivirus a antispam spolu s firewallem) krátké.

  • Nad to přidává vrstvu ochrany e-mailu proti finančním fraudům (CEO fraudy) a zneužitím e-mailové identity (Business Email Compromise) a:

  • Správu privilegovaných účtů pro řízení přístupu a zabránění jeho zneužití (což je častou metodou - vektorem útoku hackera).

Heimdal Security software a služby

  • jsou kombinací sofwaru, který je instalován u klienta a služeb, jejichž jádro leží mimo prostředí klienta (např. na DNS serveru) při využití rozsáhlých zpravodajských informací
    a znalosti aktivit hackerského podsvětí.

V informacích o nabízených produktech a službách se snažíme o výstižný překlad pojmů z oblasti kybernetické bezpečnosti. Některé z těchto pojmů se používají i u nás v originální zkratce nebo původním anglickém názvu, protože český ekvivalent nemají nebo proto, že takový ekvivalent není dostatečně zaužíván. Je to dáno především rychlostí, s jakou tyto pojmy vznikají.

Ochrana proti malwaru a pokročilým hrozbám

malware, ransomware, zneužití mezer, úniky dat a osobních údajů a další…

Heimdal™ Threat Prevention Home   - prevence proti pokročilým hrozbám
Heimdal™ Next-Gen Antivirus Home - antivirus nové generace
Heimdal™ Premium Security Home   - vše v jednom (Threat Prevention + Antivirus)

PRO FIRMY A ORGANIZACE:  Prodej licencí na zažízení nebo IP adresu prvku sítě zahrnující centrální správu přes jednotný dashboard s možností napojení do SIEM.

Vhodné pro firmy od malého rozsahu, které již mají minimální řízenou síťovou infrastrukturu, přes organizace střední až po velké korporace.

Ochrana proti Phishingu a CEO fraudům

podvržené faktury, platební doklady, podvržená komunikace, vylákání peněz z firem...

MAILSENTRY™

Zabraňte CEO finančním fraudům a kompromitaci obchodní
e-mailové komunikace, ke kterým dnes dochází v masívní míře.

Řízení administrátorských práv

odstraňuje zranitelnost systému, který nemá definované procesy spojené s přidělováním administrátorských práv a usnadňuje jejich řízení...

THOR ADMINPRIVILEGE™

Služby detekce a reakce (EDR)

detekce a adekvátní reakce na bezpečností incidenty...

MANAGED DETECTION AND RESPONSE

Outsourcing zabezpečení pro maximální automatizaci. Využijte svoje IT odborníky pro provozní úkoly.

O společnosti Heimdal™ Security A/S

Společnost je zaměřená na ochranu koncového bodu uživatelů a organizací před aktivitami kybernetického zločinu. Chrání a udržuje jejich kritické informace a duševní vlastnictví v bezpečí. Je jednou z nejrychleji rostoucích společností v odvětví informační bezpečnosti. Zaměřuje se na vzdělávání uživatelů prostřednictvím blogu a bezplatných online kurzů a zdrojů.

Sbírá nominace a ocenění, jako "Most Ecucational Security Blog", "Anti-Ransomware Solution of the Year" a Anti Malware Solution of the Year. Poslední jmenované ocenění získala v roce 2018.

Od roku 2011 vede boj proti počítačové kriminalitě, vyvíjí nové technologie a poskytuje inteligenci k ochraně více než 5 000 společností a 600 000 uživatelů před kybernetickými útoky, kompromitací a narušení bezpečnosti dat.
 

bottom of page