KONTAKT​

TIS partners, s.r.o.    

Řípská 1321/11c,

627 00  Brno

Tel.: + 420 515 913 888

E-mail: info@tisp.cz

IČO: 08320632

Spisová značka: 

C 113076 vedená u Krajského soudu v Brně     

ODBĚR NOVINEK

 

Naše společnost TIS partners, s.r.o. je oficiálním obchodním zastoupením firmy Heimdal™ Security A/S pro český a slovenský trh

V informacích o nabízených produktech a službách se snažíme o výstižný překlad pojmů z oblasti kybernetické bezpečnosti. Některé z těchto pojmů se používají i u nás v originální zkratce nebo původním anglickém názvu, protože český ekvivalent nemají nebo proto, že takový ekvivalent není dostatečně zaužíván. Je to dáno především rychlostí, s jakou tyto pojmy vznikají.

Software a služby s důrazem na ochranu KONCOVÉHO BODU

PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ
 

Ochrana proti malwaru a pokročilým hrozbám

malware, ransomware, zneužití mezer, úniky dat a osobních údajů a další…

THOR FORESIGHT - prevence proti pokročilým hrozbám
THOR VIGILANCE - antivirus nové generace
THOR PREMIUM   - vše v jednom

PRO FIRMY A ORGANIZACE

Ochrana proti malwaru a pokročilým hrozbám

malware, ransomware, zneužití zranitelností, úniky dat a osobních údajů a další…


THOR FORESIGHT ENTERPRISE
THOR VIGILANCE ENTERPRISE
THOR PREMIUM ENTERPRISE

THOR FOR BANKS

Ochrana proti Phishingu a CEO fraudům

podvržené faktury, platební doklady, podvržená komunikace, vylákání peněz z firem...

MAILSENTRY™

Zabraňte CEO finančním fraudům a kompromitaci obchodní
e-mailové komunikace, ke kterým dnes dochází v masívní míře.

Řízení administrátorských práv

odstraňuje zranitelnost systému, který nemá definované procesy spojené s přidělováním administrátorských práv a usnadňuje jejich řízení...

THOR ADMINPRIVILEGE™

Služby detekce a reakce (EDR)

detekce a adekvátní reakce na bezpečností incidenty...

MANAGED DETECTION AND RESPONSE

Outsourcing zabezpečení pro maximální automatizaci. Využijte svoje IT odborníky pro provozní úkoly.

O společnosti Heimdal™ Security A/S

Společnost je zaměřená na ochranu koncového bodu uživatelů a organizací před aktivitami kybernetického zločinu. Chrání a udržuje jejich kritické informace a duševní vlastnictví v bezpečí. Je jednou z nejrychleji rostoucích společností v odvětví informační bezpečnosti. Zaměřuje se na vzdělávání uživatelů prostřednictvím blogu a bezplatných online kurzů a zdrojů.

Sbírá nominace a ocenění, jako "Most Ecucational Security Blog", "Anti-Ransomware Solution of the Year" a Anti Malware Solution of the Year. Poslední jmenované ocenění získala v roce 2018.

Od roku 2011 vede boj proti počítačové kriminalitě, vyvíjí nové technologie a poskytuje inteligenci k ochraně více než 5 000 společností a 600 000 uživatelů před kybernetickými útoky, kompromitací a narušení bezpečnosti dat.